Oorgerustheid kan ons duur te staan kom - Rapport

25 February 2018 - Dit lyk of Suid-Afrika, soos altyd, op die rand van rampspoed omdraai. Indien net 90 van byna 5 000 ANC-afgevaardigdes in Desember verlede jaar anders gestem het, sou ons deur ’n verbete aanslag teen die media, vrye meningsuiting, die regbank, regsoewereiniteit en die idee van ’n markekonomie moes leef.