Is Cyril maar net ‘n marionette in linkses se diens? - Rapport

22 April 2018 - Ons siening is dat Desember 2017 miskien nie ’n politieke paradigmaskuif vir ons land was – soos baie ontleders steeds dink – nie.