Boere moet die moed hê om vir hulself te veg - Rapport

25 August 2019 - Wat met kommersiële boere gebeur, sal bepaal wat uiteindelik met almal gebeur.